Menu titel laten zien boven uitvoer wp_nav_menu van WordPress

In WordPress kun je eigen menu’s samenstellen en via de functie wp_nav_menu weergeven. Helaas zit er (nog?) geen optie bij om ook de titel van het menu te laten zien. Hieronder een manier om de titel op te halen en boven het menu te zetten.

Vervang onderstaand voorbeeld het id 9 door het id van het menu dat je wilt gebruiken.

In functions.php

function rrwd_get_name_menu ($id_menu) {
	// thanks to Pranick, http://themeforest.net/forums/thread/help-wp-nav-menu-title/45109?page=1
	$cippo_menu_locations = (array) get_nav_menu_locations();
	$cippo_menu = get_term_by( 'id', $id_menu, 'nav_menu', ARRAY_A );
	echo $cippo_menu[ 'name' ];
}

In de template bijvoorbeeld

<h2><?php rrwd_get_name_menu(9); ?></h2>
<?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'menu-header', 'menu' => 9) ); ?>