Installeer een WordPress Multi site in 5 stappen

WordPress beschikt sinds versie 3.0 de mogelijkheid om een Netwerk / Multi site aan te maken. Dit is erg handig wanneer je meerdere websites wilt beheren via één WordPress installatie. In dit artikel beschrijf ik hoe je een Multi site via sub-mappen op zet in 5 stappen.

Stap 1: Maak een backup van jouw huidige WordPress installatie

(Als het gaat om een nieuwe installatie sla deze stap over)
Jouw WordPress site wordt ge-update wanneer je een nieuwe Netwerk aanmaakt. Vergeet niet de database en bestanden te backuppen.

Stap 2: Zet de functie Multi site aan

Om een Multi site aan te maken zal je in de “wp-config.php” het Netwerk menu item aan moeten zetten. Open dit bestand en voeg de volgende code toe, direct boven de tekst /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);

Stap 3: Installeer een netwerk

Nu het netwerk menu item aan staat, kunnen we het netwerk installeren.
Bekijk in het menu: Extra -> Netwerk

Nu krijg je de keuze tussen sub-domein of sub-mappen. Aangezien dit artikel is geschreven voor sub-mappen zal dit de keuze moeten zijn. Wil je toch gebruik maken van een sub-domein? Dan verwijs ik je door naar de documentatie op wordpress.org

De rest van de Netwerk details zijn automatisch ingevuld. Deze kan je nog aanpassen voordat we verder gaan.

Voordat we op de Install knop drukken controleer even goed of alles goed staat!

Stap 4: Zet het netwerk aan

Nu het netwerk is geïnstalleerd moeten we hem nog aanzetten. Dit doen we wederom weer in de wp-config.php

1. Backup eerst je bestaande wp-config.php en .htacces file
2. Maak vervolgens een “blogs.dir” map aan in de /wp-content/ map. Hierin komen opgeslagen Media bestanden die door de meerdere websites word gebruikt. Let op deze moet hetzelfde CHOWNed en CHMODed zijn als de /wp-content/ map zelf.
3. Open vervolgens het wp-config.php bestand om de code die we in stap 2 hebben toegevoegd te verwijderen. Voeg vervolgens de codes toe die zijn gegenereerd door de WordPress Netwerk installatie.

Voorbeeld:
define( 'MULTISITE', true );
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', true );
$base = '/';
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', jouwdomein.com' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/' );
define( 'SITE_ID_CURRENT_SITE', 1 );
define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1 );

Sla nu de wp-config.php op

4. Voeg de automatische gegenereerde mod_Rewrite rules toe aan de .htaccess
Als je nog geen .htaccess hebt maak deze aan en voeg de codes toe die zijn gegenereerd op de installatie pagina. Heb je wel een bestaande .htaccess? Vervang de WordPress codes met de nieuwe die gegenereerd zijn.

Voorbeeld:
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
# uploaded files
RewriteRule ^files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$1 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule . index.php [L]

Sla nu de .htaccess op

5. Opnieuw inloggen
Eenmaal de bovenstaande stappen zijn voldaan. Staat de WordPress Multi site installatie goed ingesteld. Nu zal je opnieuw moeten inloggen wil je gebruik kunnen maken van de Super-Beheerder functie.

Stap 5: Het aanmaken van een Multi site

Eenmaal opnieuw ingelogged zal je onder de Super-beheerder functie (links bovenin) websites kunnen toevoegen of verwijderen. Dit geldt ook voor gebruikers!

Bronnen en code:

Advertisements

Author: Rick Leyten

Webdesigner, ontwerpt en realiseert websites!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s